Teenused

Psühhoteraapia ja nõustamine

Peamiselt viin läbi individuaalseid seansse. Võimaluse ja vajadusel korral viin läbi ka grupiteraapia seansse.

Psühhoterapeudina kasutan ratsionaal-emotiivse käitumisteraapia tehnikaid ning lisaks eelpool mainitule ka eelnevalt praktikas edukaks osutunud võtteid (nt eesmärkide püstitamise metodoloogia, teatud coachimis tehnikad jms). Ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia on oma loomult direktiivne ehk terapeut ei ole lihtsalt passiivne kuulaja vaid sekkub aktiivselt vestlusesse, aitab püstitada eesmärke ja julgustab inimest muutustele. Ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia on suunatud probleemilahendusele ehk võrdlemisi ruttu minnakse kliendi probleemi kallale ja kliendiga koostööd tehes hakatakse seda lahendama. Lisainformatsiooni ratsionaal-emotiivse käitumisteraapia kohta leiad ka minu blogist.

Suhted ja seksuaalkäitumine

Meie suhted meid ümbritsevate inimestega moodustavad keskse ning asendamatu osa igapäevasest elust. Tervislikud suhted teistega toovad endaga kaasa suurt rõõmu, samas suhteprobleemide korral tunneme kurbust. Sama kehtib ka seksuaalelu ning sobiva partneri leidmise puhul.

Aastaid tagasi viisin läbi väikese uuringu, kus küsitlesin sadat meesterahvast ning uurisin neilt nende suhete- ja seksuaalelu kvaliteedi kohta. Pea 80% meestest tunnistasid, et tunnevad või on varasemalt tundnud ärevust atraktiivse vestluspartneriga suhtlemisel. Sama suur protsent mehi väitis, et ärevuse ja ebakindluse tõttu on nad loobunud atraktiivse partneriga tuttavaks saamisest ning möödalastud võimalust hiljem tõsiselt tagantjärgi kahetsenud.

Nõustajana aitan inimestel saada üle oma hirmudest, ebakindlusest ja ärevustest, mis takistavad täisväärtuslike ja tervislike intiimsuhete loomist.

Koolitused ja töörühmad

 

Individuaalne psühhoteraapia on väga personaalne ning kohandatud vastavalt iga kliendi vajadustele. Teatud osa klientidest ei taha piirduda vaid psühhoteraapiaga ning soovivad jätkata oma arenguteed ka edaspidi. Klientide nõudlustest ja vajadustest lähtuvalt olen koondanud teraapia läbinud inimesed töörühmadesse. Grupid kogunevad kokku vastavalt vajadusele (tavaliselt 2 -4 korda kuus) ning omavahel arutletakse kuidas vahepeal läinud on. Nendes gruppides olen ise moderaatori rollis.  Töörühmad põhinevad „mastermind“ formaadil. Iga kokkutuleku lõpus püstitavad osalised iseendale soovitud eesmärgid. Töörühma efektiivsuse tagab just eesmärkide püstitamine ning kohustus teiste ees viia võetud eesmärgid ka täide.

 

Koolituste portfellis on kaks meesterahvastele mõeldud lühemat koolitust, mille eesmärk on anda osalejatele teoreetilisi ning praktilisi teadmisi leidmaks endale sobiv partner. Koolitused on praktilise suunitlusega, kus käsitlen atraktiivsuse ja seksuaaleluga seotud küsimusi ning probleeme, sh ärevusest ja suhtlemisraskustest ülesaamine. Koolitustest osavõtt ei eelda eelnevat psühhoteraapiat.

Lisainfo saamiseks ja aja broneerimiseks võta minuga ühendust