Teenused a

Suhted ja seksuaalkäitumine

Meie suhted meid ümbritsevate inimestega moodustavad keskse ning asendamatu osa igapäevasest elust. Tervislikud suhted teistega toovad endaga kaasa suurt rõõmu, samas suhteprobleemide korral tunneme kurbust. Sama kehtib ka seksuaalelu ning sobiva partneri leidmise puhul.

Aastaid tagasi viisin läbi väikese uuringu, kus küsitlesin sadat meesterahvast ning uurisin neilt nende suhete- ja seksuaalelu kvaliteedi kohta. Pea 80% meestest tunnistasid, et tunnevad või on varasemalt tundnud ärevust atraktiivse vestluspartneriga suhtlemisel. Sama suur protsent mehi väitis, et ärevuse ja ebakindluse tõttu on nad loobunud atraktiivse partneriga tuttavaks saamisest ning möödalastud võimalust hiljem tõsiselt tagantjärgi kahetsenud.

Nõustajana aitan inimestel saada üle oma hirmudest, ebakindlusest ja ärevustest, mis takistavad täisväärtuslike ja tervislike intiimsuhete loomist.