Teenused a

Psühhoteraapia ja nõustamine

Peamiselt viin läbi individuaalseid seansse. Võimaluse ja vajadusel korral viin läbi ka grupiteraapia seansse.

Psühhoterapeudina kasutan ratsionaal-emotiivse käitumisteraapia tehnikaid ning lisaks eelpool mainitule ka eelnevalt praktikas edukaks osutunud võtteid (nt eesmärkide püstitamise metodoloogia, teatud coachimis tehnikad jms). Ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia on oma loomult direktiivne ehk terapeut ei ole lihtsalt passiivne kuulaja vaid sekkub aktiivselt vestlusesse, aitab püstitada eesmärke ja julgustab inimest muutustele. Ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia on suunatud probleemilahendusele ehk võrdlemisi ruttu minnakse kliendi probleemi kallale ja kliendiga koostööd tehes hakatakse seda lahendama. Lisainformatsiooni ratsionaal-emotiivse käitumisteraapia kohta leiad ka minu blogist.