Määratlemata

Ratsionaalsete ja irratsionaalsete uskumuste mõju

Inimestel on palju erinevaid uskumusi (mõtted, ideed, nägemused), mis mõjutavad suurel määral nende käitumist, mõtteid ja emotsioone.  Need olemasolevad uskumused mängivad rolli ka sündmuste interpreteerimisel ja ennustamisel. Kuigi võib tunduda, et mingi ebameeldiv sündmus X põhjustab ebameeldivat emotsiooni Z (nt lahutus –> depressioon), pole see peaaegu et kunagi nii. Igale emotsioonile eelneb alati mingi uskumus Y (lahutus –> ma olen väärtusetu ja ei leia endale uut elukaaslast ) ning selle uskumuse tulemus on vastav emotsioon (antud näite puhul siis depressioon).

Ratsionaal-emotiivse käitumisteraapia teooria jaotab uskumused iraatsionaalseteks ja ratsionaalseteks. Ratsionaalseid uskumusi nähakse kasulikena, kuna tekkiv emotsioon motiveerib ja ajendab inimest püüdlema oma eesmärkide poole. Irratsionaalsed uskumused töötavad inimesele vastu. Sellised uskumused on oma loomult demotiveerivad ning ennasthävitavad ja soodustavad negatiivsete ning ebaloogiliste mõttemustrite teket.

Järgnevalt toon välja mõned (aga mitte kõik) uskumuste tüübid ning nende mõju:

Hinnanguvaba tähelepanek

Näide: „Ma näen seda meest kõndimas“. Selline tähelepanek on oma loomult neutraalne ning isik ei tee järeldusi nähtu kohta. Isik ei omista nähtule eraldi emotsionaalset tähendust ning selline hinnang ei mõjuta subjekti eesmärke ega tegutsemist.

 Hinnanguga tähelepanek

Näide: „Mulle meeldib, et see mees kõnnib“ või „See mees, kes seal kõnnib, on minu hea sõber“. Selline tähelepanek on hinnanguline, kuna nähtud tegevus või isik on tema jaoks oluline ja mõjutab subjekti eesmärke või tegevusi

 Hinnanguvaba järeldus

Näide: „See kõndiv mees läheb poodi“. Kuigi mees kõnnib poe poole, ei tähenda see veel seda, et ta läheb poodi. Subjekt teeb oletuse nähtu põhjal (mees liigub poe poole, mehel on kott käes) aga ta ei oma täit informatsiooni ega veendumust – ehk püstitatakse hüpotees nähtu põhjal.

 Positiivsed eelistused ja hinnangud

Näide: „Mulle meeldiks, kui inimesed suhtuksid minusse hästi ja võtaksid mind omaks (..kuid nad ei ole kohustatud seda tegema)“. Eelnev uskumus on oma loomult positiivne, kuna inimese eesmärk on suunatud positiivse lahenduse poole – inimesed suhtuvad minusse hästi ja võtavad omaks. Lisaks on ta eelistus, kuna isiku usukumus ei ole rigiidne ega loomult nõudmisi esitav (mulle meeldiks aga ei ole kohustatud).

 Positiivsed nõudmised ja hinnangud

Näide: „Ma pean inimestele meeldima“. Selline uskumus on oma loomult rigiidne ja dogmaatiline,  seeläbi ka irratsionaalne. Inimese eesmärk on suunatud positiivse lahenduse poole, kuid teistele meeldimine pole garanteeritud, s.t inimese poolt mõjutatav.

Negatiivsed eelistused ja hinnangud

Näide: „Mulle meeldiks, kui inimesed ei mõistaks mind hukka (..kuid see võib juhtuda). Selline uskumus on loomult negatiivne, kuna inimese eesmärk on suunatud negatiivsete sündmuste vältimisele ja lisaks on ta eelistus, kuna isiku uskumus ei ole rigiidne (mulle meeldiks, aga see võib juhtuda).

 Negatiivsed nõudmised ja hinnangud

Näide: „Inimesed ei tohi mind hukka mõista“. Selline uskumus on loomult negatiivne, kuna eesmärk on suunatud negatiivsete sündmuste vältimisele. Lisaks on ta irratsionaalne uskumus, kuna on loomult rigiidne ja dogmaatiline.

 

Oletame, et grupp eemalseisvaid inimesi naeravad kõva häälega. Mööda kõnnib inimene, kes näeb eemalseisjaid kõva häälega naermas, mõni vahest isegi vilksamisi tema poole vaatamas. Selle isiku emotsioonid on otseselt mõjutatud tema uskumustest.

Küsimus lugejale: Lähtudes S-U-E mudelist (sündmus-uskumus-emotsioon/efekt), millised mõtted ja emotsioonid võiksid teda haarata ning milline võiks olla tema käitumuslik reaktsioon erinevate uskumuste puhul?

  • Kindlasti naeravad nad minu üle. Nad ei tohi minu üle naerda, ma ei kannata sellist alandamist ära.
  • Tundub, et keegi neist oskab hästi nalju jutustada
  • Nad naeravad minu üle. See tähendab, et ma olen väärtusetu/kole/küürakas/inetu (vms omadussõna)
  • Minu üle naerdakse. Kõik inimesed alati peavad mind naeruväärseks ja ma ei ole kunagi võimeline endale sõpru leidma.
  • See seltskond seal naerab millegi üle, huvitav küll mille?
  • Ma loodan, et nad minu üle ei naera aga midagi ei juhtu, kui nad seda teevad

Eespool väljatoodud uskumused tekitavad erinevaid emotsioone. Milline neist võiks kõige pärssivam uskumus olla (irratsionaalne) ja kas sellist uskumust tasuks muuta?