Minust

rainer valmisRainer Mere, psühholoog/psühhoterapeut ja koolitaja.

Psühholoogiat olen õppinud nii Tallinna kui Tartu ülikoolides. Eelnevalt olen olnud mitmes Eesti suurettevõttes inimeste juht, koolitaja ja coach. Teraapias kasutan ratsionaal-emotiivse käitumisteraapia meetodeid ja lähenemisi ning osalt ka teisi tehnikaid, mis on praktikas edukaks osutunud. Praktiseeriva psühholoogina olen võtnud endale üheks eesmärgiks teadvustada ja levitada Eesti inimeste seas mujal maailmas populaarseks osutunud teraapiasuunda – ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia.

 

 
 
 
Miks valisin just ratsionaal-emotiivse käitumisteraapia?

Juba keskkooli alguses oli minul kindel plaan minna ülikooli psühholoogiat õppima. Ülikooli teisel kursusel sain ülevaate erinevatest teraapiasuundadest ning siis leidis aset minu esmakohtumine ratsionaal-emotiivse käitumisteraapia (ehk REKT) põhimõtete ning meetoditega. Mind tabas suur äratundmisrõõm, kuna mitmeid REKTis kasutusel olevaid meetodeid olin juba enesele teadmata iseenda peal varasemalt edukalt katsetanud. Ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia aitas minul üle saada oma kunagisest esinemisärevusest kui ka ärevusest, mis mul teismelisena omaealiste neidudega suheldes (ja isegi enne suhtlust) kippus tekkima.

Olen isiklikult veendunud ratsionaal-emotiivse käitumisteraapia efektiivsuses. Olen iseenda peal korduvalt samu tehnikaid edukalt kasutanud ning vajaduse korral teen uuesti. Lisaks sellele on REKTil pikk ajalugu, kuna tema juured ulatuvad mitmetuhande aasta tagusesse aega. (loe siit juurde REKTi ajaloost)

Mina usun, et head asjad on oma loomult lihtsad ning leian, et sama põhimõte peaks kehtima ka teraapia puhul. REKT on oma printsiipide poolest loogiline ning klientidele võrdlemisi lihtsasti õpetatav. Ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia on loomult psühhoedukatiivne. Terapeut selgitab kliendile tema murede põhjuseid ja tagamaid ning annab kliendile selged juhised ja tehnikad, mis võimaldavad tal olemasolevate ja tulevaste muredega edukalt toime tulla.

 

Milliste muredega tasub minu poole pöörduda?

Ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia on oma idee ja lihtsuse poolest rakendatav paljude emotsionaalsete probleemide leevendamiseks. Põhjus on lihtne – REKTi teooria väidab, et inimeste emotsionaalsed kannatused on põhjustatud irratsionaalsetest uskumustest ning neid kannatusi saab leevendada, muutes oma uskumused ratsionaalsemaks.

Kindlasti tasub REKTi kui võimaliku teraapiavormi peale mõelda juhul, kui leevendamist vajavad emotsionaalsed kannatused on seotud isiku intiimsete- ning seksuaalsete suhetega.

 

Huvid ja spetsialiseerumine:

Isiklikult olen põhjalikumalt uurinud inimeste seksuaalkäitumist ja intiimsuhteid (sh sugudevahelised erinevused seksuaalkäitumises, petmine, seksuaalne atraktiivsus, vahekordade arv) ning viinud läbi ka vastavad uuringud Eesti valimi peal. Kokkuvõtvalt võiks lisada, et paljudele tuntud stereotüüp „veenuse ja marsi“ kohta kehti ning sugudevahelisi sarnasusi seksuaalkäitumises on oluliselt rohkem kui erinevusi.

 

Blogist:

Kahjuks on paraku nii, et paljud inimesed ei jõua kunagi teraapiasse, kuigi nad seda väga vajaksid. Nendeni jõudmiseks olen loonud keskkonna, kus kirjutan vaimsest tervisest ja emotsionaalsest heaolust. Peamiselt kirjutan oma lemmikteemadel, milleks on: ratsionaal-emotiivne käitumisteraapia, seksuaalsus- ja –suhted, seksuaalne käitumine ja intiimsuhted. 

 

Mida pean teraapia juures oluliseks

Terapeutiline liit
98%
Empaatia
80%
Lapsepõlve sündmused
59%
Kliendi tingimusteta aktsepteerimine
99%

Aja broneerimiseks ja lisainfo saamiseks