Määratlemata

Kuidas tekib emotsionaalne distress ja kuidas sellest vabaneda REKTi näitel?

Järgnevalt annan lühida ülevaate sellest, kuidas ratsionaal-emotiivse käitumisteraapia (REKT) teooria käsitleb emotsionaalset distressi, selle teket ning ravi.

 

Inimese funktsioneerimise saab jagada kolme peamisesse psühholoogilisse kategooriasse – mõtted, emotsioonid ja käitumine. Kõik kolm on omavahel seotud ja muutused ühes aspektis põhjustavad muutusi teistes. Ehk, kui indiviid muudab oma mõtteid, mis tal teatud sündmuse osas tekivad, siis suure tõenäosusega muutuvad ka inimese emotsioonid ning käitumine. Muudatused võivad olla ka vastupidised, ehk muutused inimese käitumises viivad mõtete muudatusteni. Näiteks tehes midagi sellist, mida oled varem kartnud, muutuvad ka selle sündmusega kaasnenud mõtted.

 

Ratsionaal-emotiivse käitumisteraapia olulised printsiibid:

REKT teooria rõhutab kognitsioonide olulisust inimeste emotsioonide tekkel. Ehk teisisõnu – inimene tunneb seda, mida ta mõtleb. Sündmused ja teised inimesed ei pane meid tundma hästi ega halvasti, inimene teeb seda ise, kognitiivsel/mõtte tasandil. Tavaliselt toimib see protsess subjekti enda poolt teadvustamata.

Emotsionaalne distress on põhjustatud düsfunktsionaalsest mõtlemisest ning mõttemustritest, mida iseloomustavad liialdamine, lihtsustamine, üldistamine, loogika puudumine, eeldamine, absoluutsed väited jne.

REKTi seisukoht on, et inimese mõtted mõjutavad tundeid, seega emotsionaalsete probleemide lahendamiseks tuleb esmalt analüüsida mõtteid. Kui emotsionaalne distress on põhjustatud irratsionaalsetest mõtetest, siis parim lahendus vabanemaks ebameeldivatest emotsioonidest on muuta mõttemustreid.

Irratsionaalsete mõtete, erinevate psühhopatoloogiate ning emotsionaalse distressi põhjustajateks on nii keskkondlikud kui ka geneetilised tegurid (lõputu debatt teemal nature vs nurture ehk geenid vs keskkond).

REKT-is on olevikus toimuvad sündmused kõige suurem tähtsusega, seega neile pööratakse ka kõige suuremat tähelepanu. Nii mineviku sündmused kui geneetilised faktorid võisid psühhopatoloogiaid ja emotsionaalset distressi tekitada, kuid ei mõjuta probleemide püsivust. Kui indiviid teadvustaks oma irratsionaalsed mõtted ning raputaks need enda peast maha, muutuks inimese olevikus (ja ka tulevikus) funktsioneerimine olulisel määral paremuse poole. Terapeut võtab arvesse minevikus toimuvaid sündmusi, kuid liiga pikalt ei takerdu nendesse. Ta soovitab kliendil aktsepteerida minevikus toimunud sündmusi ning aitab kliendil keskenduda olevikule ja produktiivsemale tulevikule.

 

Järgmises postituses uurin mõttemustreid ja irratsionaalseid uskumusi ning nende mõju inimese emotsioonidele.