Määratlemata

Irratsionaalsete uskumuste mõju mõttemustritele

REKT lähtub seisukohast, et mõtted ja mõttemustrid on modifitseeritavad, samas olemasolevate irratsionaalsete uskumuste muutmine ei pruugi olla kerge. Irratsionaalsete uskumuste muutmine eeldab aktiivset ja pidevat pingutust tunda ära, vaidlustada ning redigeerida oma mõtteid, vähendades seeläbi emotsionaalseid kannatusi.

Seega, emotsionaalseid kannatusi põhjustavad tugevad hinnangulised uskumused ehk irratsionaalsed tuumveendumused (nõudmised), mis jagunevad kolmeks:

  • Mina pean hästi toime tulema oma tegemistes ning võitma teiste usaldusväärsuse ja heakskiidu, vastasel juhul ei ole ma piisavalt hea.
  • Teised peavad minuga arvestama, olema minu vastu ausad, olema lahked ja käituma täpselt nii nagu mina tahan, et nad minuga käituks. Kui nad minu eelduste kohaselt ei käitu, pole nemad piisavalt head ning seega väärivad karistust.
  • Ma pean saama, mida ma tahan, siis kui ma seda tahan. Ma ei tohi saada seda, mida ma ei taha. Kui ma ei saa oma tahtmist, valdavad mind ebameeldivad emotsioonid ja tunded ning ma ei suuda seda taluda.

Albert Ellis nimetas eespool väljatoodud veendumusi naljatlevalt „musturbation’iks“, ehk absoluutsteks ja rigiidseteks nõudmisteks iseendale, teistele ja maailmale. Isikul on mingi subjektiivne nägemus sellest, kuidas asjad peaksid olema ning kõrvalekaldeid ei aktsepteerita. Ilmselgelt on võimatu panna kogu maailma (sh iseennast) sellisesse kitsasse raamistikku. Kui sündmused ei kulge nii nagu isik õigeks peab, tekitab see irratsionaalseid mõttemustreid ehk:

  • Sündmuste võimalikke ebameeldivaid tagajärgi võimendatakse üle,  muudetakse õudsateks, kohutavateks. See võimendamine on sedavõrd suur, et tavaline, küll aga pisut ebameeldiv sündmus võidakse tõlgendada suuremaks, kui see tegelikult on (mis juhtuks kui… ma ei elaks seda eales üle).
  • Isiku madal frustratsioonitase peegeldab tema suutmatust taluda ebamugavusi ning tuleneb nõudlustest, et elu peab olema mugav ja kerge (minuga ei tohi nii juhtuda, ma ei suudaks seda kannatada).
  • Inimestele üldiste ja absoluutsete hinnangute andmine, nii endale kui teistele. Sellise uskumuse kandja leiab, et inimesi saab objektiivselt hinnata ning mõned inimesed on kas täiesti väärtusetud, või vähemalt palju vähem väärt kui teised (see inimene poleks tohtinud seda tegu teha, mis muudab ta täiesti väärtusetuks, mannetuks ussikeseks /mina poleks tohtinud ….. ).

Lühidalt siis – SUE mudeli kohaselt (sündmus – uskumus – emotsioon/efekt) ei mõjuta pea ükski väline sündmus inimest otseselt, vaid igale emotsioonile eelneb mingi hinnanguline uskumus/mõte. Kui see mõte on irratsionaalne ning sisaldab endas PEAKS komponenti, kalduvad ka mõttemustrid olema irratsionaalsed.

 

Järgmises blogipostituses uurin uskumusi lähemalt. Irratsionaalsed uskumused ei pruugi alati kutsuda esile negatiivseid emotsioone või käitumist. Loe pikemalt siit ….