Määratlemata

36 küsimust armumiseks

Pisut üle aasta tagasi ilmus nii Eesti kui välismaises meedias hulgaliselt artikleid teemal – kuidas panna võõrad inimesed üksteisesse armuma. Alguses ilmus artikkel The New York Times`is ning kulutulena levis sealt edasi erinevatesse Eesti meediaväljaannetesse. Armastusest ja armumisest kirjutasid Postimees, Eesti Ekspress ja Ringvaate saates viidi läbi ka vastav eksperiment (viited lisan blogi kande lõppu). Peamiselt oli juttu Ameerika psühholoogi Arthur Aroni teadusartiklist, kust ta toob välja 36 küsimust, mis väidetavalt panevad võõrad üksteisesse armuma. Vürtsi lisab loole ka fakt, et tema esimesed uuringus osalejad abiellusid kuus kuud hiljem peale katse läbimist. Algallikas on veebis avalikult igale huvilisele kättesaadav (viide taaskord lõpus).

Eesti artikleid lugedes tekkis mul suur soov otsida üles algallikas ning lugeda läbiviidud uuringust lähemalt, kuna mulle tundus, et kajastatud materjal käsitles teemat pinnapealselt. Ehk sisuliselt tahtsin teada, mille poolest just need 36 küsimust siis nii erilised on?

Mis siis selgus? Autorite poolt väljatoodud 36 küsimust on eelkõige mõeldud soovitustena, mitte ettekirjutustena. Kui on plaanis kasutada sellist lähenemist rohkem kui ühe inimese peal, siis on mõistlik mõelda välja uusi küsimusi või modifitseerida olemasolevaid. Oluline on küsimuste puhul see, et nad peaksid järk-järgult muutuma personaalsemaks. Küsimused peaksid olema sellised, mis aitavad isikute omavahelist suhet arendada, näiteks nimeta kolm asja, mis mõlemal on ühist.

36 küsimuse küsimise peamine idee seisneb üksteisele tundliku info jagamisel, tehes seda seejuures järk-järgult ja mitte liiga kiiresti. Küsimused on jagatud kolme erinevasse blokki, esimese bloki küsimused on üldisemad ning viimase bloki küsimused juba väga personaalsed. Uuringud on leidnud, et selline inimestevaheline suhtlus, kus teemad muutuvad aja jooksul järjest personaalsemaks, soodustab inimestevahelise meeldivuse ning usalduse teket.  Mainitud artikli uurijad sellest põhimõttest ka lähtusid, ehk nende ülesanne oli koostada küsimused, mis annaksid inimestele võimaluse jagada omavahel sellist infot, mis teeb neid mõnevõrra haavatavaks. Läheduse tunde tekkimine eeldab ka valmidust ja oskust reageerida teise inimese poolt jagatud informatsioonile. Ehk ei piisa vaid sellest, et üks osapool kirjeldab oma elus juhtunud isiklikke kogemusi või mõtteid. Teine osapool peab olema suutlik ja huvitatud ka seda informatsiooni vastu võtma.

Üks autoritest on selle selgelt ka välja ütelnud – 36 küsimuse küsimine ei olnud algselt mõeldud inimesi üksteisesse armuma panema. Küsimuste eesmärk oli uurida, kuidas inimeste vahel tekib läheduse tunne ning proovida süstematiseerida informatsiooni selliselt, et teadlastel oleks võimalik luua vastavad tingimused uurimaks läheduse teket ka laboratoorsetes tingimustes. Küll aga on armumiseks vajalik inimestevaheline lähedustunne, vahest seepärast seda uuringut sellisena ka meedias on kajastatud – armumise võlunipina.

Kokkuvõttena siis võiks lisada, et neid küsimusi võiks kasutada mitte otseselt armumise eesmärgi nimel vaid pigem soojade sõprussuhete loomise või juba mõnevõrra tuhmunud suhte elluäratamise puhul. Protseduur võib võtta aega kuni kolm tundi ning kui seda pühendumusega teha, võib suhtest areneda kui mitte romantiline armastussuhe, siis vähemalt üks tore ja soe sõprussuhe.

 

 

Allikad:

Ringvaate eksperiment: http://etv.err.ee/v/3a4bbb60-c3d0-4075-b5ba-a34d42f71efa

Postimehe artikkel ja eestikeelsed küsimused: http://naine24.postimees.ee/3057431/proovi-jargi-test-mis-paneb-voorad-teineteisesse-armuma

Algallikas inglise keeles: http://psp.sagepub.com/content/23/4/363.full.pdf+html

 

36 küsimust inglise keeles:

Set One

 1. Given the choice of anyone in the world, whom would you want as a dinner guest?
 2. Would you like to be famous? In what way?
 3. Before making a telephone call, do you ever rehearse what you are going to say? Why?
 4. What would constitute a “perfect” day for you?
 5. When did you last sing to yourself? To someone else?
 6. If you were able to live to the age of 90 and retain either the mind or body of a 30-year-old for the last 60 years of your life, which would you want?
 7. Do you have a secret hunch about how you will die?
 8. Name three things you and your partner appear to have in common.
 9. For what in your life do you feel most grateful?
 10. If you could change anything about the way you were raised, what would it be?
 11. Take four minutes and tell your partner your life story in as much detail as possible.
 12. If you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, what would it be?

Set Two

 1. If a crystal ball could tell you the truth about yourself, your life, the future or anything else, what would you want to know?
 2. Is there something that you’ve dreamed of doing for a long time? Why haven’t you done it?
 3. What is the greatest accomplishment of your life?
 4. What do you value most in a friendship?
 5. What is your most treasured memory?
 6. What is your most terrible memory?
 7. If you knew that in one year you would die suddenly, would you change anything about the way you are now living? Why?
 8. What does friendship mean to you?
 9. What roles do love and affection play in your life?
 10. Alternate sharing something you consider a positive characteristic of your partner. Share a total of five items.
 11. How close and warm is your family? Do you feel your childhood was happier than most other people’s?
 12. How do you feel about your relationship with your mother?

Set Three

 1. Make three true “we” statements each. For instance, “We are both in this room feeling …”
 2. Complete this sentence: “I wish I had someone with whom I could share …”
 3. If you were going to become a close friend with your partner, please share what would be important for him or her to know.
 4. Tell your partner what you like about them; be very honest this time, saying things that you might not say to someone you’ve just met.
 5. Share with your partner an embarrassing moment in your life.
 6. When did you last cry in front of another person? By yourself?
 7. Tell your partner something that you like about them already.
 8. What, if anything, is too serious to be joked about?
 9. If you were to die this evening with no opportunity to communicate with anyone, what would you most regret not having told someone? Why haven’t you told them yet?
 10. Your house, containing everything you own, catches fire. After saving your loved ones and pets, you have time to safely make a final dash to save any one item. What would it be? Why?
 11. Of all the people in your family, whose death would you find most disturbing? Why?
 12. Share a personal problem and ask your partner’s advice on how he or she might handle it. Also, ask your partner to reflect back to you how you seem to be feeling about the problem you have chosen.